WELKE BLUSWAGEN KOPEN?


Welke bluswagen kopen? Welke bluswagen kopen... hangt af van de te verwachten brandsoort. Bluswagens met diverse soorten blusmiddel inhoud kopen. Soorten branden zijn in brandklassen ingedeeld. Brandklassen zijn een groep van gelijke branden geordend naar de aard van brandbare stoffen. Aan de hand van de brandklassen kunt u het juiste blusmiddel kiezen om zonder gevaar een brand met brandblusser, bluswagen of brandslanghaspel te blussen. Het etiket op bluswagens bevat informatie over fabrikant, brand klassen, Rijkskeurmerk en gebruiksaanwijzing. Blussen met verkeerd blusmiddel kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Controleer bij brand blussen welk blusmiddel de bluswagen bevat. Goedkope schuimbluswagen, poederbluswagen, Co2-bluswagen kopen?


Welke bluswagen kopen? Gevolgen blussen verkeerd blusmiddel zijn: een onvoldoende blusresultaat, de kans op herontsteking, elektrische geleiding of door blussen met water op elektra en vetten (maakt brand explosief). Inventariseer eerst ieder brandrisico. Bedrijfsruimten hebben diverse gebruiksfuncties en bevatten daardoor brandgevaarlijke licht ontvlambare stoffen. Onderstaand soorten blusmiddelen en brandklassen van bluswagens in het kort.


VASTE STOF BRAND | BRANDKLASSE A: 

 

VLOEIBARE STOF OF VLOEIBAAR WORDENDE STOF BRAND | BRANDKLASSE B

 

GAS BRAND | BRANDKLASSE C

 

ELEKTRICITEITSBRAND | BRANDKLASSE E IS AFGESCHAFT: 


    Welke bluswagen kopen? Neem gerust contact op.