SCHUIMBLUSWAGEN KOPEN


Schuimbluswagen kopen om brand in beginfase te blussen. Schuimbluswagens bieden directe beschikbaarheid en mogelijkheid tot bedienen door èèn persoon. Bluswagen met 50 liter schuim blusmiddel voor zeer adequate beginbrand bestrijding. Gebruikers van schuimbluswagens dienen zich te realiseren dat de bruikbaarheid van bluswagens afhankelijk is van goed onderhoud, een juiste bediening en een juiste plaats van opstelling. De definitie van een bluswagen is: voorwerp op wielen bestemd tot bestrijden van brand door eenvoudige handelingen en door èèn persoon snel kan worden verplaatst, in werking gesteld en gehouden wordt waarvan de inrichting zo is dat brandbestrijding geschiedt door een zich in de bluswagen bevindend brand blusmiddel en de massa gebruiksklaar meer weegt dan 20 kilogram. Advies schuimbluswagen kopen of andere bluswagen nodig? Neem gerust contact op.


Onderhoud schuimbluswagen. Onderhoud aan schuimbluswagens dient volgens NEN2659 jaarlijks uitgevoerd te worden. Indien er bedrijfsomstandigheden of gevaren vaker onderhoud aan schuimbluswagens vereisen dan dient de frequentie van jaarlijks onderhoud naar tweemaal per jaar of eenmaal per kwartaal opgeschaald te worden. Uitgebreid onderhoud aan schuimbluswagens dient in het 5e, 10e en 15e jaar na productiedatum van schuimbluswagens uitgevoerd te worden. Tijdens uitgebreid onderhoud in het 10e jaar wordt een schuimbluswagen gereviseerd en van nieuwe vulling voorzien. Na uitgevoerd onderhoud wordt de nieuwe keuringssticker op de schuimbluswagen geplakt. Zijn onderdelen vervangen? Dan mogen dit enkel onderdelen zijn afkomstig van fabrikant. Een schuim bluswagen ouder dan 20 jaar dient vervangen te worden. Dit omdat dan iedere bluswagen dan technisch verouderd is en omdat na verloop van tijd het steeds moeilijker wordt om veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Deze veiligheid zorgt ervoor dat bluswagens tijdens gebruik niet exploderen of dat er zich onvoldoende blusschuim in de cilinder bevindt. Behalve informatie bluswagens in de webwinkel onderhoudsarme-schuimblussers en metalen schuimblussers veilig online bestellen. BlusPunt Brandblussers levert goedkope bluswagens, blusmiddelenbrandhaspels en veiligheidsartikelen.


Schuimbluswagen kopen? Neem gerust contact op.