INFORMATIE BLUSWAGENS 


Informatie bluswagens? Informatie schuimbluswagens, poederbluswagens en koolzuurgasbluswagens. Eenvoudig verrijdbare bluswagens met grote voorraad aan blusmiddel. Verrijdbare bluswagens worden in bedrijven en bedrijfsterreinen ingezet of daar waar een groot risico op een snel ontwikkelende brand is te verwachten. Met bluswagens lange tijd ononderbroken brand blussen. Verrijdbare bluswagens worden bij blussen palletbrand, autobanden brand, brand datacenter, warehouses en brand bij recyclingbedrijven succesvol ingezet. Effectief blussen wordt bepaald door de hoeveelheid blusmiddel welke per seconde op een brand gebracht kan worden. Als de voorraad blusmiddel te gering is wordt de brand onvoldoende snel teruggedrongen. Webshop bluswagens voor bedrijfsruimte, luchthaven, buitenterrein of andere omgeving met lage prijs online kopen.


Erkende bluswagen gebouw, loods of hangaar kopen? Bluswagens hebben behalve grote voorraad blusmiddel ook in worplengte en qua blushoogte een zeer groot bereik. De maximale worplengte van blusmiddel in bluswagens is belangrijk voor de veiligheid van de gebruiker zelf en dan met name wanneer de brand grotere hoogte woedt. Dan is de worphoogte ook van groot belang. Bluswagens zijn grote blustoestellen die bij uitstek geschikt zijn voor het blussen van een brand in magazijn, warehouse, productieruimte, hangaar. Bluswagens zijn onder te verdelen in schuimwagens, poederwagens en koolzuurgas bluswagens. Onderhoud bluswagens is geregeld in NEN2659. De blusslangen op bluswagens worden ook wel aanvalsslangen genoemd. Blusslangen op bluswagens hebben een lengte van min. vijf meter. Met deze slanglengte kunt u vanaf veilige afstand een brand effectief blussen zonder dat u door hitte of rookgassen in gevaar komt. Offerte bluswagens? Wij maken graag maatwerk offerte voor u.


Informatie bluswagens? Neem gerust contact op.