POEDERBLUSWAGEN KOPEN


Poederbluswagen kopen om brand in beginfase te blussen. Poederbluswagens bieden directe beschikbaarheid en mogelijkheid tot bedienen door èèn persoon. Bluswagen met 50 kilo ABC poeder blusstof voor adequate beginbrand bestrijding. Gebruikers van poederbluswagens dienen zich te realiseren dat de bruikbaarheid van bluswagens afhankelijk is van goed onderhoud, een juiste bediening en een juiste plaats van opstelling. Definitie van bluswagen is: voorwerp op wielen bestemd tot bestrijden van brand door eenvoudige handelingen en door èèn persoon snel kan worden verplaatst, in werking gesteld en gehouden wordt waarvan de inrichting zo is dat brandbestrijding geschiedt door een zich in de bluswagen bevindend blusmiddel en de massa gebruiksklaar meer weegt dan 20 kilogram. Advies poederbluswagen of andere bluswagen nodig? Neem gerust contact op.


Onderhoud poederbluswagen. Onderhoud aan poederbluswagens dient volgens NEN2659 jaarlijks uitgevoerd te worden. Indien er bedrijfsomstandigheden of gevaren vaker onderhoud aan poederbluswagens eisen dan dient de frequentie van jaarlijks onderhoud naar tweemaal per jaar of eenmaal per kwartaal opgeschaald te worden. Uitgebreid onderhoud aan poederbluswagens dient in het 10e jaar na productiedatum van poeder bluswagens uitgevoerd te worden. Tijdens uitgebreid onderhoud in het 10e jaar wordt de poederbluswagen gereviseerd en van nieuwe vulling voorzien. Na uitgevoerd onderhoud wordt de nieuwe keuringssticker op de poederbluswagen geplakt. Zijn onderdelen vervangen? Dan mogen dit enkel onderdelen zijn afkomstig van fabrikant. Een poederbluswagen ouder dan 20 jaar dient vervangen te worden. Dit omdat dan iedere bluswagen dan technisch verouderd is en omdat na verloop van tijd het steeds moeilijker wordt om veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Deze veiligheid zorgt ervoor dat bluswagens tijdens gebruik niet exploderen of dat er zich onvoldoende blusstof in de cilinder bevindt. Behalve informatie bluswagens in de webwinkel onderhoudsarme brandblussers bestellen.


Poederbluswagen kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb