ADVIES BLUSWAGENS KOPEN


Advies bluswagens? Advies schuim, poeder, koolzuurgas bluswagen kopen voor brand blussen in bedrijven, luchthavens en bedrijfsterreinen. Bluswagens bevatten ten opzichte van draagbare brandblussers een veel grotere voorraad blusmiddel. Met bluswagens kunt u dan ook langere tijd ononderbroken brand blussen. Verrijdbare bluswagens worden bij het blussen van palletbranden, autobanden brand, brand in datacenters, warehouses en recyclingbedrijven succesvol ingezet. Effectieve brandbestrijding wordt o.a. bepaald door de hoeveelheid blusmiddel welke per seconde op de brand gebracht kan worden. Als de hoeveelheid blusmiddel te gering is wordt een beginbrand onvoldoende snel teruggedrongen. Met bluswagens grote voorraad aan brandblusmiddel. Advies bluswagens voor bedrijven en terreinen waar grote en snel ontwikkelende branden zijn te verwachten zoals in de industrie. Advies schuimbluswagen, poederbluswagen of koolzuurgasbluswagen? 


Advies bluswagen gebouw, loods, hangaar of terrein? Bluswagens hebben behalve grote voorraad blusmiddel ook in worplengte en blushoogte een groot bereik. De maximale worplengte van blusmiddel in bluswagens is belangrijk voor de veiligheid van de gebruiker zelf en dan met name wanneer een brand zich op grotere hoogte bevindt. Dan is de worphoogte ook van groot belang. Bluswagens zijn blusmiddelen die uitermate geschikt zijn voor blussen van brand magazijnruimten, warehouse, productieruimten. Bluswagens zijn onder te verdelen in schuimwagens, poederwagens en koolzuurgas bluswagens. Onderhoud bluswagens is geregeld in NEN2659. 


Advies bluswagen kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb