BRANDKLASSEN BLUSWAGENS


Brandklassen bluswagens. Brandklassen zijn een groep gelijke branden geordend naar de aard van brandbare stoffen. Welke bluswagen kopen... en met welk blusmiddel... is aan de hand van de brandklassen eenvoudig te vinden. Brandklassen zijn belangrijk om zonder gevaar brand met brandblussers, bluswagen of brandslanghaspel veilig te blussen. Brandklassen worden door fabrikanten op bluswagens met brandklasse pictogrammen en letter weergegeven. Blussen met verkeerde blusmiddel of blusstof kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Controleer voor u brand gaat blussen welk blusmiddel de bluswagen bevat. 


Gevolgen van blussen met een verkeerd blusmiddel zijn: onvoldoende blusresultaat, kans op herontsteking, elektrische geleiding of door blussen met water op elektra en vetten wat een brand explosief groot maakt. Het is raadzaam om eerst de brandrisico’s in bedrijfsruimten te inventariseren. Elke bedrijfsruimte heeft een andere gebruiksfunctie en bevat andere brandgevaarlijke mogelijk licht ontvlambare stoffen. Onderstaand brandklassen bluswagens in overzicht.


VASTE STOF BRAND: 

 

VLOEIBARE STOF OF VLOEIBAAR WORDENDE STOF BRAND

 

GAS BRAND

 

ELEKTRICITEITSBRAND: 


  Informatie brandklassen bluswagens? Neem gerust contact op.

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Maak jouw eigen website met JouwWeb