NEN2659 ONDERHOUD BLUSWAGENS


NEN bluswagens. NEN2659 regelt onderhoud voorschriften voor bluswagens. Bluswagens zijn een belangrijk hulpmiddel bij brandbestrijding. De directe beschikbaarheid van bluswagens maakt het mogelijk dat een forse beginnende brand in het beginstadium geblust kan worden. Nog voordat de brandweer is gearriveerd. Aan bluswagens worden hoge eisen gesteld betreffende betrouwbare werking en persoonlijke veiligheid. Het is van groot belang dat NEN voorschriften juist opgevolgd worden. Wij leveren schuim, poeder en koolzuurgas bluswagens met keurmerk en CE. Vraag gerust om een offerte. 


NEN NORMEN BLUSMIDDELEN: 

 • NEN-EN2 = brandklassen
 • NEN-EN3 = ontwerpcriteria brandblussers
 • NEN-EN 1866 = ontwerpcriteria bluswagens
 • NEN-EN 694 = ontwerpcriteria brandslangen
 • NEN-EN 671-1 = ontwerpcriteria brandhaspels
 • NEN2033 = eisen metaalbrand brandblussers ( brandklasse D )
 • NEN3011 = pictogrammen brandblussers, brandhaspels, bluswagens
 • NEN-EN 671-2 = droge blusleidingen gebouwen < 70 mtr
 • NEN4001 = projectering blusmiddelen en bluswagens

NEN NORMEN ONDERHOUD BLUSMIDDELEN: 

 • NEN2559 = onderhoud brandblussers
 • NEN2659 = onderhoud bluswagens
 • NEN-EN 671-3 = onderhoud brandslanghaspels
 • NEN1594 = onderhoud droge stijgleidingen 

Bluswagens kopen? Neem gerust contact op.