Keurmerk bluswagens. Om in Nederland bluswagens te mogen verkopen is het Rijkskeurmerk op bluswagens vereist. Het keurmerk wordt op bluswagens aangegeven in de ellips op het etiket van de gebruiksaanwijzing. Als het keurmerk op een bluswagen is vermeldt kan vastgesteld worden dat de bluswagen voldoet aan de Europese ontwerp en prestatie normen. Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit blusmiddelen 1997. Het keurmerk wordt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en afgegeven. Het is niet toegestaan om in Nederland bluswagens zonder Rijkskeurmerk te verkopen. Het keurmerk op bluswagens is vijf jaar geldig. Voor 1986 was het Rijkskeurmerk onbeperkt geldig tenzij het door leverancier of Ministerie werd ingetrokken.


Volgens eisen en richtlijnen van de PED ( Pressurized Equipment Directive ) moet het drukhoudende gedeelte van bluswagens aan Europese regelgeving voldoen. Conform deze eisen moet zowel ontwerp als productie van bluswagens aan strenge eisen voldoen. Als aan beide criteria is voldaan mag de CE markering op bluswagens worden aangebracht. Een onafhankelijk certificering instituut houdt toezicht op ontwerp en productie van bluswagens. Dit certificering instituut noemt men een notified body dat aangewezen instantie inhoudt. Achter de CE markering op bluswagens staat het nummer van de notified body (keuringsinstantie) vermeldt. CE op bluswagens geldt voor het complete drukhoudende gedeelte bestaande uit de romp bluscilinder en het blusventiel of afsluitkop. Wij zijn leverancier van schuim bluswagens, poeder bluswagens en koolzuurgas bluswagens met Rijkskeurmerk & CE markering.


Informatie keurmerk bluswagens? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb