LEVERTIJD BLUSWAGENS


Levertijd bluswagens. Leverancier bluswagens met korte levertijden. Om in Nederland bluswagens te mogen verkopen is het Rijkskeurmerk op bluswagens vereist. Het keurmerk wordt op bluswagens aangegeven in de ellips op het etiket van de gebruiksaanwijzing. Als het keurmerk op de schuim, poeder of koolzuurgas bluswagen is vermeldt dan is het toegestaan om deze in Nederland op de markt te brengen. Met het keurmerk wordt aangegeven dat de bluswagen voldoet aan alle Europese ontwerp criteria en prestatie normen. Het keurmerk wordt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd. Het is niet toegestaan om bluswagens in Nederland zonder Rijkskeurmerk te verkopen. Bluswagen kopen? Wij hanteren korte levertijden van bluswagens.


Leverancier en groothandel bluswagens met korte levertijd? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb