DISCLAIMER WEBSITE BLUSWAGENS


Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen voorwaarden van producten en diensten besteld via de website prevaleren de voorwaarden van producten en diensten. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan informatie op de website worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het onderhouden van de website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden kunnen zij niet volledig instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie op de website.


INFORMATIE WEBSITE

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor m.b.t alle op of via de website aangeboden informatie waaronder alle teksten grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op de website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke achteraf aantoonbare schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van recht hebbende. Het is wel toegestaan om benodigde informatie op de website voor persoonlijk gebruik af te drukken en/of te downloaden.


WIJZIGINGEN WEBSITE VOORBEHOUDEN

Wij behouden ons het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de teksten van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere niet relevante aansprakelijkheid t.a.v. juistheid, volledigheid, actualiteit van geboden informatie en ongestoord gebruik van de site wijzen wij van de hand.


LEVERING EN VERZENDING

Wij streven ernaar om bestelde producten binnen enkele dagen op het door u opgegeven adres per pakketbezorging te leveren. Het kan zijn dat een besteld product niet op voorraad is. Wij melden u dit vanuit onze klantservice gerichtheid zo snel als mogelijk tijdens of net na uw verrichtte bestelling.


GENOEMDE PRIJZEN WEBSITE

Op deze website genoemde prijzen zijn onderhevig aan jaarlijkse indexering, in euro exclusief B.T.W. Op de website wordt informatie over optioneel te verkrijgen artikelen weer gegeven. Hiermee wordt aangegeven dat u het product of de producten los van elkaar kunt bestellen.


TOEPASSELIJK RECHT

Op de website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 


Offerte bluswagens? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb