KOOLZUURGAS BLUSWAGEN KOPEN


Koolzuurgas bluswagen kopen? Koolzuurgas bluswagens bieden directe beschikbaarheid en mogelijkheid tot bedienen door èèn persoon. Bluswagen met 18 kilo koolzuurgas voor adequate beginbrand bestrijding. De gebruikers van koolzuurgas bluswagens dienen dienen zich te realiseren dat de betrouwbaarheid van bluswagens afhankelijk is van goed onderhoud, een juiste bediening en een juiste opstellingsplaats. Definitie bluswagen: voorwerp op wielen bestemd tot het bestrijden van brand door eenvoudige handelingen en door èèn persoon kan worden verplaatst, in werking gesteld en gehouden plus waarvan de massa gebruiksklaar meer weegt dan 20 kilogram. Advies koolzuurgas bluswagens voor veilig blussen op installaties? Neem gerust contact op.


Onderhoud koolzuurgas bluswagens. Onderhoud koolzuurgas bluswagens jaarlijks uitvoeren conform NEN2659. Indien omstandigheden of gevaren vaker onderhoud aan koolzuurgas bluswagens vereisen dan dient de frequentie van jaarlijks onderhoud uitvoeren naar twee keer of vier keer per jaar uitvoeren opgeschaald te worden. Uitgebreid onderhoud aan koolzuurgas bluswagens, ook wel revisie genoemd, dient in het 10e jaar na productiedatum van koolzuur gas bluswagens uitgevoerd te worden. Tijdens het uitgebreid onderhoud (tevens revisie) worden koolzuurgas bluswagens een nieuwe vulling voorzien. Na het uitgevoerd uitgebreid onderhoud aan koolzuurgas bluswagens worden de keuringstickers op de bluswagen aangebracht en wordt een nieuw inslagnummer op de romp van de koolzuurgas bluswagen cilinder ingeslagen. Zijn er onderdelen vervangen? Dit mogen enkel bluswagen onderdelen zijn afkomstig van de fabrikant van dat type koolzuurgas bluswagen. Koolzuurgas bluswagens ouder dan 20 jaar dienen vervangen te worden. Dit omdat bluswagens dan technisch verouderd zijn en omdat na verloop van tijd het steeds moeilijker wordt om de veiligheid en betrouwbaarheid van bluswagens te garanderen. Deze veiligheid zorgt ervoor dat de koolzuurgas bluswagen niet tijdens gebruik explodeert of dat er onvoldoende koolzuurgas in de koolzuurgas bluscilinder zit.


Koolzuurgas bluswagen kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb