CONTROLEREN POEDERBLUSWAGENS


Controleren poederbluswagens. Periodiek controleren van poederbluswagens is conform NEN2659 verplicht. Poederbluswagen periodiek controleren dient minstens eenmaal per jaar te geschieden. Het controleren van poederbluswagens houdt de totale controle van alle essentiële onderdelen in. Gebruikers van poederbluswagens dienen zich te realiseren dat de bruikbaarheid van bluswagens afhankelijk is van goed onderhoud, een juiste bediening en een juiste plaats van opstelling. Definitie van bluswagen is: voorwerp op wielen bestemd tot bestrijden van brand door eenvoudige handelingen en door èèn persoon snel kan worden verplaatst, in werking gesteld en gehouden wordt waarvan de inrichting zo is dat brandbestrijding geschiedt door een zich in de bluswagen bevindend blusmiddel en de massa gebruiksklaar meer weegt dan 20 kilogram. Poederbluswagen controleren?


Controleren poederbluswagen. Controleren poederbluswagens dient volgens NEN2659 jaarlijks uitgevoerd te worden. Indien er bedrijfsomstandigheden of gevaren vaker onderhoud aan poederbluswagens eisen dan dient de frequentie van jaarlijks onderhoud naar tweemaal per jaar of eenmaal per kwartaal opgeschaald te worden. Uitgebreide controle aan poederbluswagens dient in het 10e jaar na productiedatum van poederbluswagens uitgevoerd te worden. Tijdens de uitgebreide controle in het 10e jaar wordt de poederbluswagen gereviseerd en van nieuwe vulling voorzien. Na uitgebreid controleren worden de nieuwe keuringsstickers op de poederbluswagen geplakt. Zijn onderdelen vervangen? Dan mogen dit enkel onderdelen zijn afkomstig van fabrikant. Een poederbluswagen ouder dan 20 jaar dient vervangen te worden. Dit omdat dan iedere bluswagen dan technisch verouderd is en omdat na verloop van tijd het steeds moeilijker wordt om veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Deze veiligheid zorgt ervoor dat bluswagens tijdens gebruik niet exploderen of dat er zich onvoldoende blusstof in de cilinder bevindt. Behalve informatie bluswagens in de webwinkel onderhoudsarme brandblussers bestellen.


Controleren poederbluswagens?