Gewicht bluswagens. Op de Nederlandse markt worden bluswagens van divers fabricaat aangeboden. Belangrijk is dat een bluswagen gebruiksgemak biedt en vooral dat een bluswagen in een kort tijdsbestek snel naar de brand verplaatst kan worden. Met verrijdbare bluswagens zijn grote beginnende branden te blussen. Een bluswagen heeft meestal een blusslang met een lengte van vijf meter zodat u vanaf veilige afstand een forse brand kunt bestrijden. Bepaal met de brandklassen welke bluswagen... met welk blusmiddel... voor gebouw, bedrijfsruimte of bedrijfsterrein uitkomst biedt voor optimale brandrepressie. 


Gewicht schuimbluswagen. Gewicht schuimbluswagen hangt af van de fabrikant. Iedere fabrikant past andere materialen toe. Het spreekt voor zich dat het gewicht van een schuimbluswagen zwaarder is dan brandblussers met schuim inhoud. Van belang is dat een bluswagen met AFFF schuimvulling optimale gebruiksgemak biedt. Als een schuimbluswagen zo is geconstrueerd dat de wielen makkelijk rondgaan dan is er tijdens rijden met de bluswagen weinig weerstand te merken. Bij vervangen onderdelen bluswagen zijn alleen onderdelen fabrikant toegestaan. Schuimbluswagens voor brand blussen in grote bedrijfsruimten. De stevige constructie maakt het mogelijk om grote hoeveelheid blusmiddel te vervoeren. Schuimbluswagen, AFFF schuim blusmiddel, door één persoon te bedienen. Totaalgewicht schuimbluswagen 50 liter schuim circa 87 kg.


Gewicht poederbluswagen. Ook bij poederbluswagens hangt het gewicht van de constructie af. Vanzelfsprekend is het dat een poederbluswagen meer gewicht inhoud heeft dan een poederblusser. Van belang is dat een poederbluswagen optimale bediening biedt. Als de wielen van poederbluswagens makkelijk rondgaan dan is er tijdens rijden met de bluswagen weinig weerstand te merken. Onderdelen poederbluswagen vervangen? Bij bluswagen onderdelen vervangen zijn alleen bluswagen fabrikant onderdelen toegestaan. Poederbluswagen geschikt voor brand blussen bedrijfsterreinen. De constructie maakt het mogelijk om de voorraad blusmiddel naar de brand te brengen. Totaalgewicht poederbluswagen 50 kg poeder circa  87 kg.


Gewicht koolzuurgasbluswagen. Ook bij Co2-bluswagens die koolzuurgas bevatten hangt het gewicht van de vulling en de constructie af. Koolzuurgasbluswagens zijn speciale bluswagens omdat deze feitelijk alleen geschikt zijn voor het blussen van een beginbrand binnen in bedrijfsruimten. Dit omdat koolzuurgas bij blussen in de buitenlucht te snel vervliegt om voldoende effectief te kunnen blussen. Van belang is het dat koolzuurgasbluswagens optimale bediening bieden. Als de wielen soepel rondgaan is verplaatsen van de bluswagen naar de brand snel mogelijk. Onderdelen koolzuurgasbluswagen vervangen? Dan zijn enkel onderdelen van de bluswagen fabrikant toegestaan. Koolzuurgasbluswagens zijn geschikt voor veilig blussen op elektrische apparatuur en installaties. Totaalgewicht koolzuurgas bluswagen 18 kg Co2 circa 30 kg.


Informatie gewicht bluswagens? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb