Inhoud schuimbluswagen. Inhoud schuimbluswagen in 5e, 10e, 15e jaar vervangen. Onderhoud schuimbluswagen jaarlijks. Indien omstandigheden vaker onderhoud aan schuimbluswagens vereisen dan de onderhoud frequentie opschalen. Opnieuw vullen schuimbluswagens in 5e, 10e en 15e jaar na productiedatum. Tijdens het uitgebreid onderhoud tevens in het 10e jaar schuimbluswagen reviseren. Na uitvoeren onderhoud schuimbluswagens worden de nieuwe keuringsstickers aangebracht. Bij vervangen onderdelen schuimbluswagens mogen alleen onderdelen van de fabrikant gebruikt worden. Vervangen schuim bluswagen wanneer deze ouder dan 20 jaar is. Schuimbluswagens hebben een inhoud van 50 liter schuim blusmiddel.


Inhoud poederbluswagen. Inhoud poederbluswagen in 10e jaar na productie vervangen. Onderhoud poederbluswagen jaarlijks. Indien omstandigheden vaker onderhoud aan de poederbluswagen vereisen dan de onderhoudsfrequentie verhogen. Het uitgebreid onderhoud aan de poederbluswagen in het 10e jaar na productiedatum uitvoeren. Uitgebreid onderhoud aan poederbluswagens houdt in: reviseren en hervullen. Onderhouden poederbluswagen uitgevoerd? Dan worden nieuwe keuringsstickers op de poederbluswagen geplakt. Bij vervangen onderdelen mogen alleen onderdelen van de betreffende fabrikant gebruikt worden. Een poederbluswagen ouder dan 20 jaar dient conform regelgeving vervangen te worden. Poederbluswagens hebben een inhoud van 50 kilogram ABC poeder blusstof.


Inhoud koolzuurgasbluswagen. Inhoud koolzuurgasbluswagen in 10e jaar na productiedatum vervangen. Wanneer omstandigheden of gevaren vaker onderhoud vereisen dan onderhoudsfrequentie aanpassen. Uitgebreid onderhoud koolzuurgasbluswagens uitvoeren in 10e jaar na productiedatum. Bij uitvoeren uitgebreid onderhoud (tevens reviseren) worden koolzuurgasbluswagens van nieuwe inhoud voorzien. Na uitvoeren uitgebreid onderhoud koolzuurgasbluswagen worden keuringstickers aangebracht en wordt een nieuw inslagnummer op de cilinder ingeslagen. Onderdelen vervangen? Dit mogen alleen fabrikant onderdelen zijn. Koolzuurgasbluswagens ouder dan 20 jaar dienen vervangen te worden. Koolzuurgasbluswagens hebben een inhoud van 18 kilogram koolzuurgas.


Advies inhoud bluswagen? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb